Back

★ శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్. - 2004 తెలుగు సినిమాలు ..శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్.
                                     

★ శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్.

శంకర్ దాదా M. B. B. S-వీడియో చిత్రాలు. ఆరెంజ్ మూవీ లో 2004 with the release of the film. ఇది మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సోనాలి Bendra ముఖ్యమైన పాత్ర లో నటించారు. ఈ సినిమా లో హిందీ, సంజయ్ దత్ నటించిన Munnabhai MBBS లో పునర్నిర్మాణం. కూడా ఉంది. ఈ చిత్రం విజయం ప్రపంచంలో ఆ సమయంలో.

                                     

1. లక్షణాలు. (Features)

 • ఈ చిత్రంలో, ఈ చిత్రం testexample anglese చందాదారులు తో ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
                                     

2. ఈ చిత్రం యొక్క పాటలు. (The films songs)

 • నొక్కి పట్టుకోండి, అది కుడి అది గ్రహించి రచన: సాహిత్యం, గానం: మోనికా, వడోదర.
 • ఉంది Ilo భూత్ రిటర్న్స్, మరియు నేను కోరుకున్న ఒక పిల్లల యొక్క పేరు కాంతి రచయిత: దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గానం: రివ్యూ & కెకె.
 • బహుమతులు ఆమె ఒక కారు బుల్లెమ్మా, Punjagutta ప్లాస్మా.
 • లో ఏ జిల్లా ఏ జిల్లా రచయిత: చంద్ర బోస్.
 • For me, in the name of నిధి ప్రతికూల రచన: వెంచర్ Sundaramoorthy గానం: కార్తీక్ & breakfast ఈ ఉదయం ఎందుకంటే.
                                     
 • రహ మ న న భ య ఆధ రమ గ త ల గ ల చ త ర చబడ న చ త రమ ఈ స న మ క ప రధ న కథ న యక డ చ ర జ వ ఈ స న మ క దర శకత వమ ప రభ ద వ శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస
 • ష ష ర శ కర 1982ల వ డ దల న త ల గ స న మ శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస 2004ల వ డ దల న త ల గ స న మ శ కర ద ద జ ద బ ద 2007ల వ డ దల న త ల గ స న మ
 • శ కర ద ద జ ద బ ద ఈ త ల గ చలన చ త రమ స జయ దత త నట చ న హ ద స న మ లగ రహ మ న న భ య ఆధ రమ గ త ల గ ల చ త ర చబడ న చ త రమ శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస
 • అన వ ద చ త ర ల వ డ దల య య య ఈ య డ ద లక ష మ నరస హ వర ష శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస మ స చ త ర ల స పర హ ట స గ న ల చ య అ జ మల ల శ వర
 • వ రస డ అబ బ య గ ర న జ మ య జ ల స మ టప క య గ డ బ శ కర హ ట లర స న మ శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస ర గ ద ద గ హ ర 2008 బ రహ మల క ట యమల క వయ భ ల క
 • ప డ గ 2005 స క ర త 2005 న న న న న 2004 లక ష మ నరస హ 2004 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస 2004 పల న ట బ రహ మ న య డ 2003 న స న హ 2002 స మ స హ
 • స న హ త ర ల గ నట చ ద ఛత రపత క ష ణ మ రపక య బ ల డ బ బ జ గ ద వర శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస గ ట ర ట క స అద ర దయ య చ ద ర 2005 గ ల స పత 2021 జనవర
 • మ ఖ యమ న స న మ ల భ ల భ లయ య 2008 గ వ ద గ వ ద 1994 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస 2004 Paresh Rawal turns 64. PM Narendra Modi gives actor the
 • 2005 చక ర 2005 బ ల 2005 స న మ 2005 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస 2004 స 2004 గ డ బ శ కర 2004 న ఆట గ ర ఫ 2004 - మ న గ న ఎదగమన మ క క
 • న యక న య కల గ నట చ ర వ రశ కర గ ఆర యన ర జ ష ద ప క ఎ. వ ఎస శ కర ద ద ఆర ఎ ప గ బ రహ మ న ద క వ సరళ కడప ర డ డ మ మ గ త ల గ ణ శక తల బక కన న
 • న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ఇడ యట గ య ప క ర యమద గ, జ న ఠ గ ర శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస మ దల నవ నర స గ య దవ నట చ న మ ఖ యమ న చ త ర ల మ త రప డ ల
 • క తమ మ డ గ ఖడ గ అనగనగ ఒక అమ మ య 1999 ప చద ర చ లక 1999 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస ప ళ ళ ఊర ళ త గ ల ల కజ జ ల 1998 శ భల ఖల 1998 ఓ చ నద న


                                     
 • 2006 లక ష మ 2006 వ న న ల 2005 స క ర త 2005 గ ర 2004 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస 2004 ఐద త ర ఖ 2003 త ల చ త రమ గమ య మహమ మద అన వర
 • అల ర ట ర డ స ల వర ర ద ర భ మ స లభ జ క స ధన శ క ష ర డ భ గ ల స ప దన శ కర ద ద ర డ భ గ ల శ ర వన స వర ణ ఖడ గ ర డ భ గ ల ట గర వ త సవ ట బ బ
 • గ ర శ కర నమ మ నబ ట ఎ ఎస న ర యణ - ప ల ల ర వ కళ శ ల ప ర న స పల ర జన ప ద వ - ద ర గయ య పట ల న ద న త త స గ త - న ద న అమ మమ మ ఎల బ శ ర ర మ - ర మన థ
 • ద డ ర మ స ఆఫ ట ప ప స ల త న తల ద డ హ త త న హ జ ధర మచక ర శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస ప ర మ క డ ఆన ద భ రవ రక షక డ 1972ల గ ర ష కర న డ క బ వ
 • దర శకత వ ద ద మ ర స స గ త ఎ ఎస వ శ వన థన ర మమ ర త ప మర త మ టల ప టల ఆర ద ర ఛ య గ రహణ క ఎస ప రస ద క ర ప ఎన ఎ శ కర కళ: గ గ న ర మ తల
 • త స క వ ళ ళ ద ద న తర వ త హ ద స న మ మ న న భ య ఎ బ బ ఎస ర మ క అయ న శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస చ త ర ల నట చ డ ఈ స న మ క గ న ఉత తమ నట డ గ ఏడ స ర
 • అవ ర డ ప ద న మ ట టమ దట దర శక డ - - బ ఎన ర డ డ ద ద స హ బ అవ ర డ ప ద న మ ట టమ దట న ర మ త - బ ఎన సర క ర ద ద స హ బ అవ ర డ ప ద న మ ట టమ దట స గ త
 • త స క న ప ర గ ట మ స ట ర హర ష వర ధన త కల స చ ర జ వ నట చ న శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస స న మ క త స క న వ ళ త ద థ య టర ల పల క వ ళ ళ సమయ ల వ ళ ళక
 • స వ మ ర మ న ద భ రత వ ఎస ప న న ప ట ల & వస త రఒ ద ద బ ద జ ప ట ల మ దల న వ ర క ఆప త డ 1942 మ 24న ఆయన తన మ త ర ల వ బ చవన & వస తద ద ప ట ల లత
 • గణ శన జ మ న గణ శన ఎన ట ర మ ర వ అక క న న న గ శ వరర వ ప ర మ నజ ర ఎ జ ర మచ ద రన వ ష ణ వర ధన మన జ క మ ర ఉదయక మ ర శ భన బ బ క ష ణ, క త ర వ
                                     
 • వ జయవ తమవ త డ - ద ట మ స ఆఫ ఇ డ య ట ప ప రప చవ య ప త ష ర త ల గ : ఎవడ ఎస వ యస స అత త ర ట క ద ర ద మ ర చ మ గత చ త ర ల - ఇ టర న షనల
 • వ జయ క మ ర 2004 లక ష మ నరస హ న దమ ర బ లక ష ణ, అస న 2004 శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస చ ర జ వ స న ల బ ద ర 2004 సఖ య తర ణ క మ ర న హ ద స ర స

Users also searched:

శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్., 2004 తెలుగు సినిమాలు. శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్.,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →