Back

★ ఆప్తుడు - 2004 తెలుగు సినిమాలు ..ఆప్తుడు
                                     

★ ఆప్తుడు

ఉత్తమ 2004, అక్టోబర్ 23 with the release of the Telugu version of the film. లా Subbie దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ప్రధాన శరీరం, అంజలి జవేరీ, ముఖేష్ రిషి, CIAL ఎవరు, సునీల్, చంద్ర మోహన్, abinayasri, చలపతిరావు సినిమా War?, కృష్ణ భగవాన్, దర్శకుడు మహేష్, కోర్సు యొక్క, సున్నా, అనంతమైన ప్లే ఒక ముఖ్యమైన భాగం లో ప్లే, కుక్కలు సంగీతం అందించారు.

                                     

1. Satcatcher

 • సంగీతం: కుక్కలు. (Music for dogs)
 • సిట్రేట్, దర్శకుడు: La Subbie.
 • కథ-స్క్రీన్ప్లే-మాటలు: S. మార్కెట్. భూపతి.
 • మాటలు: పోసాని కృష్ణ మురళి.
 • నిర్మాత: ది. (Produced by: the)
 • నిర్మాణ సంస్థ: గుదము యొక్క కళ.
                                     
 • ఎవడ గ ల వ డ ద 2005 శ వ తన గ 2004 - వ స క జ 2004 ఆర య 2004 ఆప త డ 2004 స న హమ ట ఇద ర 2001 - స వ త ఇ టర న ట మ వ డ ట బ స ల అభ నయశ ర
 • చ ట 7G బ ద వన క లన స వర భ ష క అప ప ర వ డ ర వ గ స క ల మర ర చ ట ట ఆప త డ మ స టర అ డ మ స స శ లజ క ష ణమ ర త ఆన ద శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస శత ర వ
 • శ ర హర క సన న హ త మ త ర డ న సత యన ర యణ డ ద సర న ర యణర వ మ హన బ బ క క డ ఆప త డ ఆయనక భ ర య, ఇద దర క మ ర ల ఒక క మ ర త ఉన న ర ప రస త త వ ర త అమ ర క ల
 • ప ర న న న య యమ ర త ర మచ ద రర వ అతన తల ల జయమ మ తమ మ డ వ ణ వ ర ఆప త డ క ర ట ల గ మస త ధర మయ య, అతన క మ ర డ భ న ఫ ట స ట డ య అధ న త అల ల
 • అద ద అపస వర ల అప రణ హ త అమ తహస త అమ మ అమ మక న క ఇల ల అవసర న క ఆప త డ అవ న త కథ అసల సమస య ఆక శపల లక ఆడచ మ ఆస త ఈ ద శ ల ఓ సగట కథ ఉద గ ర థ
 • ఆ ధ ర వ ల 2004 గ చ చ గ చ చ మల ల త గర య క క క క లమ స స అల లర ప డ గ ఆప త డ ఒక ర ధ ఇద దర క ష ణ ల ప ళ ళ చక ర ఎ జ య ఆడ త ప డ త ష క రణ ప క ర
 • ఐద గ ర ప ర ల న శ చయ గ చ ప పవచ చ న - అల లస న ప ద దన : క ష ణర యలక ఆప త డ తన క త న ర యలక అ క తమ చ చ డ న ద త మ మన : తన క త న ర యలక అ క తమ చ చ డ
 • స గ ఉప న య స న న ఇతడ త ల గ ల తర జ మ చ స వ డ ఇతడ శ ర శ ర క అత య త ఆప త డ శ ర శ ర కవ త వ ఎప పడ ఇతడ ప ద లప ఆడ త ఉ డ ద ఇతడ చ వర దశల ప ర క న సన
 • భ రత వ ఎస ప న న ప ట ల & వస త రఒ ద ద బ ద జ ప ట ల మ దల న వ ర క ఆప త డ 1942 మ 24న ఆయన తన మ త ర ల వ బ చవన & వస తద ద ప ట ల లత కల స తన
 • సర వస వ అతడ క స స ర ల ద భ స కరర వ క ఆయన త డ ర గ ర వ స న హ త డ ఆప త డ అన న మహర ష మ టస య వలన భ స కర జ ల ల బ ర డ ల ఉద య గ స ప ద చ డ
 • వ యవస య ధ ర త వ త త ల శ ర క ద ల ఓబ ల ర డ డ గ ర - ఆచ ర య ఎన జ ర గ గ ర క ఆప త డ స వ త త ర య ద యమ ల న ఆయనత ట నడ చ ర 1955ల మ ర క ప ర న క ప రథమ శ సనసభ య న గ
                                     
 • ర జ ర వ న స ప రద చ వ ర భ రత జ త య క గ ర స క ర యదర శ గ ఈయన అల స దర లక ఆప త డ వ ఠల భ య పట ల ఈయన ఉత తరప రత య త తర ల వ ర స వ ధ నచ చ ద మ త ల ల
 • గ ప లక ష ణ. హ దర బ ద న ట యగ ష ట 1988. ప 85 - 87 నరస హ ర వ ఎ.ఎల ఆప త డ అబ బ ర అబ బ ర స స మరణ. స ప దక డ అబ బ ర గ ప లక ష ణ.హ దర బ ద న ట యగ ష ట
 • ప ల గ న నవ డ పట న న చ వచ చ న రవ క మరన మ స ట ర దగ గర క వ ళ ళ డ ఆయన ఆప త డ అచ చ చ వ బత క లల ఉన న డ రవ మ స ట ర వ ళ ళ అచ చ న చ స వచ చ ర
 • త ర పత శ స త ర చ స న స త త ప లవర ర జ గ ర శన మహ దశ 1918 తనక ఆప త డ ప షక డ ఐన ప లవర ర జ గ ర ఇబ బ ద ల గ ర చ స ఖ జ వ ఈదర వ కట ర వ
 • ప లవర ర జ మరణ తర వ త న వ ళ ప లవర ర జ గ ర శన మహ దశ 1918 తనక ఆప త డ ప షక డ ఐన ప లవర ర జ ఇబ బ ద ల గ ర చ స ఖ జ వ ఈదర వ కట ర వ ప త ల
 • ద ర య ధన న త అన న డ ద ర య ధన డ త డ ర వ ద ర డ ప డవ పక షప త అతడ మనక ఆప త డ క డ జ ద ప ర ణ ల ఉ ద స న హ త ఆడ క న జ ద హ న క ద కన క శక న త
 • వ డ వన న అసత య ప రగల భ ల అ త ద ర ణ డ ల చ మహ ర జ భ ష మ డ మ క దర క ఆప త డ ఇర వ ర క క వలస న వ డ కన క మ హ తవ క ర స ధ చ యమ ట న న డ ఖ డవ వన
 • శక త న క ఉ ద అన న క త ల స అల ట న వ న మ నత త క డ క ప ర యసఖ డ ఆప త డ బ వ అయ న అర జ న డ మన మడ అక ల మరణ న న చ స త ఊర క ట వ అన నయ య ద ఖభ ర త
 • చ స స య ధన అర జ న డ నర డ అమ త పర క రమ శ ల అతడ క శ ర క ష ణ డ ఆప త డ కన క నరన ర యణ లన జయ చ ట అస ధ యమ న మ ట వ న అజ త శత ర వ న ధర మన దన న క
 • న కర వ క ర ల ప రయ ణ క డ న ఆట గ ర ఫ స వ ట మ మ ర స ల ల మహల స టర ఆప త డ మ ఇ ట క వస త ఏమ స త ర . మ ఇ ట క వస త ఏ త స త ర చ ప పవ చ ర గ ల
 • శ ర ర మచ ద ర ల వ జయవ తమ న చ త ర కబడ డ కబడ డ వ జయవ తమ న చ త ర 2004 స ర య ఆప త డ శత ర వ ద గ ద గద మ చ మన జ త ల చ త రమ పల లక ల ప ళ ళ క త ర ప రమ ఖ


                                     
 • బజ ర హ ద న న త ల గ అత థ ప త ర శ కర ద ద MBBS త ల గ అత థ ప త ర ఆప త డ మ జ త ల గ 2005 న గ బ న హ ద అత థ ప త ర నమ మణ ణ కన నడ 2010 ఇన ద ఇన ద

Users also searched:

ఆప్తుడు, 2004 తెలుగు సినిమాలు. ఆప్తుడు,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →