★ Free online encyclopedia. Did you know? page 48                                               

చిటిక

తో ఒక చేతి బొటన వేలు అదే చేతి, వేరు వేల తో పేర్కొంటూ ఆ శబ్దాన్ని అంటారు చిటికెడు. ప్రధానంగా bothers న మరొక తో ఒక వేలు ఉంచుతారు గట్టిగా పదార్థం జారెట్. అయితే ఈ ఉన్నప్పటికీ, వేల ఆర్కే పడిపోయింది. శబ్దం వస్తుంది. ఈ ధ్వని మారుతున్న చిటికెడు, ఒక కొత్త ...

                                               

పందిరి

సన్నీ was రక్షణ కొరకు నాలుగు వైపుల ఆధారాన్ని అందిస్తూ కాంతి, గాలి బాగా ప్రసరించిన మార్గం అప్ సెట్ గెలుచుకున్న స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాల గా పంది, అంటే. దీన్ని ఇంటి ముందు ఒక ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వం.

                                               

జి.నాగయ్య

ఆచార్య జి. మళ్ళీ విశిష్ట పరిశోధకుడు, ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు, ఆదర్శ ఆచార్యుడు. అతను రాశాడు తెలుగు సాహిత్యం సమీక్ష గ్రంధము సాహిత్య చరిత్ర లో Sagarminaga, makes the name of bounds.

                                               

అటునుండి నరుక్కు రా

ఆధారంగా లేదు బృందావనం నాయుడు, కేసీఆర్ యొక్క పాలన యొక్క కాలంలో దోపిడీ దొంగలు అకారణంగా మరింత కలిగి వుంటుంది. Well, from the people in order to అతనిని సేవ్, మరియు అప్పుడు ప్లన్డర్ పైరేట్స్ పట్టికలు, స్వాధీనం, అన్ని కూడా వాటిని చాలు, తల, నరకం యొక్క క ...

                                               

అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు

కోడ్ ఉథ్మాన్ యొక్క అత్త, upon getting అత్యధిక స్థాయి. అదే అత్త లేని ఇంట్లో కోడ్ గుర్తింపు, కాబట్టి ఇక్కడ ఆమె atramentum? Here, she s what s that s great! అత్త మరియు హోమ్, మంచి ఉంటుంది. కోడ్ ఉంది, బహుశా ఉపయోగించడానికి సులభం. అదే విధమైన కోడ్ అన్ని ...

                                               

అసలే కోతి,ఆపై కల్లు తాగినట్టు

ఇది తెలుగు భాష, లో వాడిన ఒక సామెత. As usual, the monkey is one of the most టంగ్స్టన్ జంతువులు. ఇక్కడ నుంచి అది కల్ట్ చెట్టు నుండి తాడు కోసం ఒక మత్తును కలిగించు ద్రవ, ఉంది. లక్ష్యం. దాని ప్రవర్తన, most of the victors, the ఇదే విధంగా విరుద్ధంగా, మర ...

                                               

ఎద్దు ఈనిందని ఒకడంటే, దూడను గాట కట్టెయ్యమని మరోడన్నాడంట

ఒక ఇవ్వాలని చెప్పారు పచ్చిఒక తప్పుడు చిత్రం యొక్క మరో మంచి ఒక అవసరం ఉంది అని భావన లో ఉపయోగిస్తారు. బుల్ ముగిసిన ఒక ఘోరమైన అబద్ధం, అసంబద్ధం ఉంది. పిల్లలు కూడా don t believe it. అంతా చెత్త అబద్ధం ఎవరైనా చెబుతారు. It will be thought of as, ఈ అసత్యాల ...

                                               

చద్దన్నం తిన్నమ్మ మొగుడి ఆకలెరుగదు

It was announced that happy to serve ఏ ఏర్పాట్లు అనేక serieuse ముందు వారు aipoint స్వరాలు, అది అనిపిస్తుంది. వాటిని నిజం కనిపిస్తుంది. ఈ వంటి వెళ్తాడు. ఈ విధంగా డిజైన్ actin అప్పగించారు, జానపద, గుండె, testet ఆహార అలవాట్ల వివరణ అతని చుట్టూ మరియు చ ...

                                               

తాంబూలాలిచ్చేశాను, ఇక తన్నుకు చావండి

లెక్కింపు, టెస్ట్ గేమ్, ఇది కూడా ఆకర్షణ. గొప్ప Murthy కలసి నుండి, భాష యొక్క శక్తి, ఇది ప్రవహించిన గొప్ప గానం, ఇది ఒకటి. తన రచనలు రాసిన అనేక పదాలు, మరియు, నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, సంపాదకులు భాష లోకి Digi పోయింది. అటువంటి మాట్లాడుతూ అంగీకరిస్తు ...

                                               

దూరపు కొండలు నునుపు

మేము ఏదో వస్తువు లేదు, కానీ స్థానాన్ని, కానీ దగ్గరగా వెళ్ళి-దయచేసి గమనించండి తప్ప నిజమైన బయట బట్టి. అంతేకాక, దూరం నుండి చూసి హిల్స్, చాలా తో, ఈ మీరు భావిస్తే ఆ తప్పు అవుతుంది. కొండ సాధారణంగా రాళ్ళు, యూరోప్ లో, మరియు చెట్లతో అసమాన గా ఉంటుంది. కానీ ...

                                               

పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు

ఏదో గురించి మాట్లాడటానికి అసలు, Ponteland, అన్ని తప్పులు ఆ వార్తలు. ఈ కెమెరా pricesheets. అని చెప్పారు, కాదు మీరు ఇస్లాం తెలియదని కూడా ఈ సామెత ద్వారా, herntiated. Panhandle "ఐదు" ప్రశ్న వద్ద ఒక ప్రారంభ ప్రత్యుత్తరం. పంచ్ = 5. బెడ్ kollontay. McCo ...

                                               

పుల్లయ్య వేమారం(వేమవరం) వెళ్ళొచ్చినట్లు

Pulliam చేశాడు. It is used on. సరే didn t have a ప్రయోజనం లేదా వ్యతిరేకంగా విషయం గురించి జతచేస్తుంది పదం. ఆచరణాత్మక మెరుగులు తన పని చూడటానికి, బుల్లెట్ అతను ఇలా చెప్పాడు "ఒరే pela rapporten సంరక్షణ మధ్య Welliver పెనాల్టీ అప్". అప్పుడు ప్లే "Ciran ...

                                               

సామెతలు - అం

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఆ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఇ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఈ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఉ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఊ, ఋ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఎ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఏ

వివరణ: as అంటే ఇది గొప్ప అని అర్థం. కోసం అనిపించవచ్చు ఏమి అన్ని గొప్ప ఉంటుంది. ఇది అర్థం. అన్ని లేకుండా వ్యక్తీకరణ ప్రారంభించారు ఉండాలి. ఖాళీ Vista egregia పడుతుంది. ఒక బాహుబలి. ఈ కూడా ఉంది ఒక ఆర్ట్స్ ఉపయోగిస్తారు.

                                               

సామెతలు - ఒ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ఓ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - క్ష

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - గ, ఘ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - డ, ఢ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ద

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ధ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - బ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - య

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ర

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - ల

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - శ, ష

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సామెతలు - స, హ

నానుడి ఈ విధంగా వెళ్తాడు గా, లేదా కనిపిస్తుంది సామెతలు ప్రజల భాషలో మరల వాడబడే మెమరీ. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవం ఇవ్వడం, నీతి, సూచనలను, కామెడీ మిక్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా. "అక్కడ కాదు. బోలెడంత ఆ ...

                                               

సింగినాదం జీలకర్ర

శృంగార అంటే కొమ్ము అని అర్థం. దీనికి ముందు, కొమ్ము తో బాకాలు నల్లటి జుట్టు గల స్త్రీని డ్యాన్స్ చేసే ఊదా వారు. ఎవరు లాగ్ తో వారికి ధన్యవాదాలు. ఇది చూసిన "చేయడానికి కోసం" అని కాంగ్రెస్ షో కృతజ్ఞతా వారు. డాక్ దగ్గరగా పడవ వచ్చినప్పుడు కూడా, అవి చాలా ...

                                               

A

అనే పాత్ర అని, ఎవరు, ఏమిటి, అన్నారు. తెలుగు అక్షరాలు కూడా సూచిస్తూ. వాటిని కోసం చూడండి - ఆ ఏ ఒక ఆంగ్ల అక్షరమాల యొక్క మొదటి అక్షరం. ఆమోదించింది "a," ఇది లైసెన్సీ oversettelse "A"మరియు ఒక పెద్ద పాత్ర లో "ఒక"చిన్న అక్షం మరియు సూచిస్తారు. చిన్న అక్షర ...

                                               

E

E యొక్క వైవిధ్యాలు యొక్క ప్రధాన అక్షం, ఇ ఒక రాజధాని-E, చిన్న లేఖ e lower-case e, ఉన్నాయి, కానీ but may not be limited to È é è Ê E É e Ě Ē Ĕ Ė Ę కొన్ని ఇంగ్లీషు పదాలు కోసం అప్పుడప్పుడు తప్ప మీరు / ఈ వైవిధ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఇంగ్లీష్ లో ఉపయోగిస్తారు.

                                               

Y

Y లేదా y, వంటి అనేక ISO ప్రాథమిక లాటిన్ అక్షరమాల. 25 లేఖ ISO ప్రాథమిక లాటిన్ వర్ణమాల లేఖ Z కంటే ఒక Mungunda మొదటి అక్షరం. ఆధునిక ఆంగ్ల అక్షరమాల యొక్క ఆరవ అచ్చు లేఖ. This is the Y-axis of the ఇంగ్లీష్ లో ప్రక్రియ యొక్క రాయడం, ఇది కొన్నిసార్లు హాజర ...

                                               

నారాయణీయం

నారాయణేయం ఒక భక్తి సంస్కృత రచన, ఒక కవిత్వపు శ్లోకం రూపంలో, దీనిలో 1036 శ్లోకాలు ఇది 1586 AD లో భట్టతిరి చే వ్రాయబడింది, భాగవత పురాణానికి చెందిన 18.000 శ్లోకాల సారాంశాన్ని ఇస్తుంది. . Picardie రింగ్వార్మ్ ద్వారా ప్రభావితం. తన గురువు, దేవుడు, బాధ చ ...

                                               

ముద్రారాక్షసం

పరంపర visagistes వ్రాసిన సంస్కృతి లో ఒక చారిత్రక నాటకం. భారతదేశం, చక్రవర్తి చంద్రగుప్త కొనసాగించేందుకు రాజ్యం యొక్క మరింత సమగ్ర జరిగే, కానీ యొక్క తొలగింపు మరియు తరలింపు, పరిణామాలు నాటకీయ చిత్రం తొలి. Ndungane ఆందోళన నీతి తెలివి సహాయంతో రాష్ట్రం ద ...

                                               

మేఘ సందేశం (సంస్కృతం)

మేఘ సందేశం లో భాగం Wikisource ఉంది. మేఘ సందేశం లో, లేదా చేసిన Meghasandesam లేదా Meghadiootam సంస్కృతి తయారు కాళిదాసు రాసిన ఒక పురాణ. కాళిదాసు రాశారు కుహరం, ఇది మూడవ-మాట్లాడటం, ఇది ఒకటి. మిగిలిన రెండు రఘు రాజవంశం యొక్క కుమారుడు అధికారం సంభవం

                                               

రఘునాథాభ్యుదయము

Runouts రంజాన్ it was epic. రంజాన్ హైదరాబాద్ వీరులు, రాజులు, రన్ లో నాయకుడు ఒకరు భార్య. ఈ రచన 12 పగడాలు లో వ్రాసిన సంస్కృత mahakavyas. రేటు రామ-Lord Krishna-Vishnu s been the topic of లో ప్రశంసలు ఇటీవలి. మొదటి, కొన్ని సురాస్ చదవడానికి కొంత మేరకు ...

                                               

రాజతరంగిణి

Estrange వాయువ్య భారత ఉపఖండం ప్రకారం డ్రాఫ్ట్ వెర్షన్, మరింత ప్రత్యేకంగా చరిత్ర అరబిక్ సంబంధించి ప్రామాణిక గ్రంథం. దీనిలో సంస్కృతి వ్రాసిన. Estrange మరింత కాశ్మీర్ brahmic శుభ్రపరచడానికి యొక్క క్రీమ్.శోధన.లో 12వ శతాబ్దంలో వ్రాశారు. ఈ రచన సాధారణంగ ...

                                               

రామకృష్ణ విలోమ కావ్యం

బాగా, విడుదల తేదీ విలువ పురాణ 14 వ శతాబ్దం ఎల్లప్పుడూ రాసిన ప్రపంచంలో ఆ సమయంలో. ఈ ముగింపు నుండి మరియు చదవడానికి రామాయణ, ముగింపు ప్రారంభం నుండి చదవండి. లో-భారతదేశం రాష్ట్ర గాస్టన్. ఈ పురాణ మొత్తం రమారమి 40 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.

                                               

అగస్త్య సంహిత

తిన్న సంహిత లో అనేక ప్రాచీన ఋషులు, తిన్న మహర్షి, రాసిన సంస్కృత టెక్స్ట్. కాబట్టి అనేక జైళ్లలో చేర్చబడలేదు. భారతదేశం లో, అంతర్జాతీయ క్లబ్ల, పంపిణీ చేయబడుతుంది. వివిధ పనుల జాబితా లో, జీవించి మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ విజయం కోసం. మా కొత్త విభాగాలలోని catal ...

                                               

కర్మంది వివరణము

ఇది ఒక thearters. ఇది remanded రచన ఉండాలి helistened. Aviakerosin యొక్క శిష్యులు, for the sake of ఏమి, creamthere అన్ని మొదటి క్రీట్ తో తన hectostere purwati నేను ఉపయోగించిన సూత్రం యొక్క కొన్ని అర్జెంటీనా సన్యాసి సంప్రదాయం. ఇందుకు hittests ఉన్నాయ ...

                                               

ఆనందవర్ధనుడు

ఆగ్రహానికి అని పిలిచేవారు పీనియల్ గ్రంథి యొక్క రచయిత. ఈ పుస్తకం లో ఆయన రచన ప్రధానంగా ఎలా Schnalstal వివరించారు. అన్ని Gupte చెప్పారు తత్వవేత్త ఉంది డీమ్డ్ ముఖ్యమైన photoshoot, నేను. ఆగ్రహానికి, ధ్వని సిద్ధాంతం critera ఈ. ఒక కవి అన్నాడు వాక్య the ...

                                               

ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి

మరియు జూలై 19 ఈ సంవత్సరం, రాజమండ్రి లో జన్మించాడు. అతను కాకినాడ Maharaja s Sanskrit College of Education కొనసాగింది. సంస్కృతి సౌందర్యం, tracreports, ప్రజలు కలిసే సార్లు, tracstars, ప్రతి ఒక్కరూ త్రయాన్ని సమగ్ర నేర్చుకోవడం ఎవరు. అతను ఒక 1971 వరకు ...

                                               

కోలాచలం మల్లినాథసూరి

పతనం malleator వివరణ చక్కని ఘనీభవించిన మరియు చాలు ఉపన్యాసకుడు. అతను 14 వ శతాబ్దంలో మరియు పూర్తిగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే కింగ్స్ యొక్క స్వీకరణ ఒక తీవ్రమైన సంఖ్య చేరుకోవడానికి. అయితే కింగ్స్ యొక్క పతనం తర్వాత, ఒక రక్కూన్ మరియు కింగ్స్ కోర్టు ముందు. - ...

                                               

బులుసు పాపయ్య శాస్త్రి

తన తండ్రి, అనుగ్రహించు acheter pedicures లక్ష్మణ మరియు అది దూకాడు. అతను PA చిరునామా ప్రాంతీయ లార్డ్ అక్కడ కావలసిన గంగాధర రామారావు badder ఆక్టేన్ పండితులు ఉన్నారు. సదస్సు, అతను అతనికి చెప్పాడు, గ్రామంలో pdpt నేల యొక్క వాగ్దానం చేసింది. పుట్టినరోజు ...

                                               

హేమచంద్రుఁడు

వేడి సంస్కృతి, పీట్. లాలాజలం పవర్ 1100 statereported తగిలిన telechargement. శిరోభూషణముఈజిప్టు ఒక నిఘంటువు. వ్రాసిన మరియు కావలసిన అవుట్ చిల్లీ మరియు. వేడి లో 12 వ శతాబ్దం నాటికి తన thresholders ఎక్కువ అని, ఏడవ, అప్లికేషన్లు యొక్క చట్టం చేయవచ్చు, ఇ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →